: Ketika unit ini diletak ke , [letak dari tangan ke jiwa], dan draw .
Dia memberikan kepercayaan penuh kepada pahlawan itu.