– “Trickstar”, atau unit grade 3 atau lebih rendah dalam kondisi . (Anda boleh letak unit ini keatas unit yang ditentukan daripada panggil seperti normal ke ).
Unit ini dapat +5000 untuk setiap Dress asal unit ini.
: Apabila serangan unit ini dalam kondisi mengenai sasaran, [ & buang dari tangan], dan unit ini.
Kekuatan demi kehebatan dunia.