: Ketika serangan yang di unit ini mengenai sasaran, jika Vanguard anda “Master of Gravity, Baromagnes”, , dan jika jiwa anda mempunyai atau lebih, [], dan draw .
Dapatkan kedudukan baik, merupakan sesuatu yang penting.