: Semasa giliran anda, jika dunia anda adalah “Dark Night” atau “Abyssal Dark Night”, unit ini dapat +5000.
: Jika dunia anda “Abyssal Dark Night”, [], dan panggil maksimum tiga token “Shadow Army” ke . (Dunia anda berubah apabila anda memainkan Order tertentu. “Shadow Army” mempunyai 15000 dan )
Kekuatan tentera bayang akan mengahantui mu!