Mainkan dengan [ & buang dari tangan]!
Pilih dengan kebolehan dari anda, dan letak ke dalam tangan.
Setiap kali mataku tutup, doaku adalah doa yang sama.