img src=”https://cf-vanguard.my/wp-content/uploads/2022/09/Icon_Kemampuan_Auto.png” title=”AUTO” />: Apabila unit ini diletak ke , jika jiwa anda mempunyai atau lebih, pilih salah satu unit anda yang lain, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran
Sinar mempesona seolah-olah jiwa terbakar.