img src=”https://cf-vanguard.my/wp-content/uploads/2022/09/Icon_Kemampuan_Auto.png” title=”AUTO” />: Apabila unit ini Vanguard, [], pilih salah satu unit RG grade 2 atau lebih pihak lawan yang tidak diserang, gerakkan ke , dan jika anda tidak boleh gerakkan unit, unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran
Bahkan selama pertunjukan, tiada kekurangan layanan penggemar.