: Apabila unit ini diletak ke dari tangan, jika Vanguard anda grade 3 atau lebih, [], pilih grade 3 atau kurang dari anda, dan panggil ke .
: Pada giliran anda, jika baris belakang anda mempunyai dua atau lebih unit RG grade 1 atau kurang, unit ini dapat +5000.
Cinta yang suci dan jernih penuh dalam setiap langkahnya.