img src=”https://cf-vanguard.my/wp-content/uploads/2022/09/Icon_Kemampuan_Auto.png” title=”AUTO” />: Apabila unit ini menyerang Vanguard, [], unit ini dapat +2000 untuk setiap dalam anda hingga akhir giliran. Jika anda mempunyai Vanguard dengan “Bruce” dalam namanya, untuk setiap dalam anda. Pilih maksimum sejumlah dari jiwa anda mengikut jumlah yang di- untuk efek ini, dan panggil ke terbuka
Sabit dewa kematian mendekati leher. Sesaat penyerangan dan pertahanan membelah cahaya dan kegelapan.