img src=”https://cf-vanguard.my/wp-content/uploads/2022/09/Icon_Kemampuan_Auto.png” title=”AUTO” />: Apabila serangan yang di- unit ini ke Vanguard mengenai sasaran, jika anda dalam “Final Rush”, [ & letak unit RG yang di- unit ini ke bahagian bawah dek anda], draw , pilih salah satu unit anda yang lain, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran
Ikuti aku… dan selesaikan dengan ledakan♪