: Apabila unit ini diletak dari ke dalam jiwa oleh kebolehan “”Avaricious Demonic Dragon, Greedon”” anda, jika anda tidak *CC* pada giliran ini, .
: Apabila unit RG ini diletak ke oleh kebolehan , jika Vanguard anda ialah “”Avaricious Demonic Dragon, Greedon”” dan anda mempunyai atau lebih, unit yang dipanggil itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Selagi saya bisa makan sekuat hati, saya tidak peduli jika nyawaku dipendekkan!