(Anda hanya boleh mempunyai maksimum satu unit di dalam dek. Apabila ditunjukkan sebagai trigger, hapuskan ini, draw , pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +100 Juta hingga akhir giliran! Jika ditunjukkan semasa drive cek, dapatkan efek tambahan!)
Efek tambahan – Anda dapat “”Pada giliran anda, semua Vanguard anda dapat +10000/ +1″” hingga akhir pertempuran!
Kematian untuk segala yang akan datang. Itulah takdir yang tidak terhindarkan.