Mainkan dengan [gugurkan dua unit RG anda]! draw , letak ini ke dalam jiwa anda, dan .
Pastikan tiada yang selamat.