: Jika anda Persona Ride pada giliran ini, unit ini dapat .
: Apabila unit lain anda dari efek , unit ini.
Saya tetap di belakang anda,bersiap untuk membantu!