Pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir pertempuran. pilih salah satu unit RG anda yang tidak diserang, dan kembalikan ke tangan.
Kejahatan terkumpul disebalik sudut itu.