: Apabila unit ini menyerang, [], pilih salah satu Vanguard anda dengan “Maelstrom” dalam namanya, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
: Pada akhir pertempuran dimana unit ini menyerang, jika ini pertempuran kedua pada giliran ini, dan anda mempunyai Vanguard yang dengan “Maelstrom” dalam namanya, [], dan unit ini.
Ombak yang menerjang pembawa utama badai besar.