: Apabila unit ini diletak ke , jika anda mempunyai dengan “Eva” dalam namanya atau Vanguard dengan “Arkhite” dalam namanya, [], dan draw .
: Pada giliran anda, jika anda mempunyai atau lebih “Research”, unit ini dapat +5000.
Wom-wom-wom, gelombang radio telah sampai.