: Pada giliran anda, jika jiwa anda mempunyai grade 3 dengan “Regalia” dalam namanya, semua unit di baris depan anda dapat +5000.
: [], lihat teratas dek anda, dan letak ke bahagian atas dek anda atau ke dalam jiwa.
: Pada akhir pertempuran dimana unit ini menyerang, jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, [ & & buang dengan hanya 《Genesis》 untuk klannya dari tangan], unit ini, dan unit ini dapat drive -1 hingga akhir giliran.
Pada hari itu, seorang dewi yang maha mengetahui turun ke dunia.