: Jika anda mempunyai Vanguard dengan “Flagburg” dalam namanya, [ & buang dari tangan], pilih grade 3 atau kurang dari anda, panggil ke , dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Bangun! Kita tidak mampu untuk kalah!