: Apabila unit trigger di- untuk kos kebolehan unit ini, pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
: Apabila unit ini menyerang Vanguard, [], bind semua trigger yang di- untuk kos ini, dan lakukan semua yang berikut mengikut jumlah trigger dalam anda.
•Satu atau lebih – Pilih salah satu unit RG pihak lawan, dan gugurkan.
•Dua atau lebih – Unit ini dapat +1 hingga akhir giliran.
•Tiga atau lebih – Unit ini dapat drive +1 hingga akhir giliran.
Linkage Unicalite – Ukirkanlah. Di bintang ketakdiran.