: Jika Vanguard anda tidak diserang pada giliran ini, semua unit RG anda tidak boleh dikenai sasaran.
Jikalau engkau ingin mengatasi pedang baraku, tunjukkanlah keberanian engkau dengan betul!