: Apabila unit ini diletak ke atau , jika Vanguard anda ialah “Sylvan Horned Beast King, Magnolia”, unit ini dapat +5000/ +5000 hingga akhir giliran.
: Pada akhir pertempuran unit ini menyerang, anda boleh kembalikan unit ini ke tangan.
Berlari bebas seperti angin kencang.