– “Trickstar” (Anda boleh letak unit ini keatas unit yang ditentukan daripada panggil seperti unit normal ke )
[Tangan]: Pada akhir pertempuran “Trickstar” anda menyerang Vanguard, jika Vanguard anda ialah “Chakrabarthi Divine Dragon, Nirvana”, [], ini keatas “Trickstar” di sebagai , dan .
: Jika unit ini dalam kondisi , unit ini dapat +10000/ +10000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
Jawaban di kala pertempuran yang sengit.