: Apabila unit ini diletak ke , jika Vanguard anda ialah “Hexaorb Sorceress” atau “Pentagleam Sorceress”, [], lihat teratas dek anda, letak ke bahagian atas dek anda dalam urutan yang anda inginkan.
: Jika Vanguard anda ialah “Hexaorb Sorceress”, unit ini dapat +2000/ +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
Ubah masa depanmu dengan ajaran dari guru terhebat!