: [], dan hingga akhir giliran, unit ini dapat “ : Apabila unit ini menyerang, unit ini menyerang semua unit pihak lawan di baris depan.”.
Apabila terganggu, dia akan menjadi berbahaya.