: Jika Dunia anda “Dark Night”, unit ini dapat +2000. Jika Dunia anda “Abyssal Dark Night”, unit ini dapat +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
: Pada akhir pertempuran unit ini menyerang, [gugurkan 3 token “Shadow Army”], dan unit ini.
Berikan jasad dan bayanganmu.