Mainkan dengan [ & letak Order dari ke dalam ]!
Pilih salah satu unit anda yang diserang oleh unit RG, dan unit itu dapat +20000 hingga akhir pertempuran.
Kebenaran yang menyusahkan, selalu diselebungi kegelapan.