: Jika dan anda mempunyai lima atau lebih Set Order, unit ini dapat +5000/ +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
Ciptaan pasti akan berdampingkan kehancuran.