Mainkan dengan []!
Pilih dengan grade yang sama atau kurang dengan Vanguard anda dari , panggil ke dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Jiwa membara, mari mulakan kehidupan baru.