Mainkan dengan []!
Jika Vanguard anda “Mysterious Rain Spiritualist, Zorga”, pilih tiga unit anda, dan unit itu dapat +10000 hingga akhir giliran.
Kegembiraan tiba setelah berlalunya kesedihan.