: Sentinel (Anda hanya boleh mempunyai maksimum dengan “”Sentinel”” di dalam dek.)
: Apabila unit ini diletak ke , pilih salah satu unit anda, unit itu dapat pertahanan sempurna hingga akhir pertempuran. Jika anda mempunyai atau lebih dalam tangan, pilih dan buang .
Ia merasakan kedengkian dengan tajam dan menembaknya dengan kedua sayap.