Mainkan dengan [ & ]!
Pilih satu unit RG anda atau pihak lawan, gugurkan, pilih maksimum dengan grade yang sama dari anda, dan panggil ke . Jika “Alchemagic”, anda boleh memilih maksimum dan bukannya untuk dipanggil.
Ketika satu pintu terbuka, satu pintu akan tertutup.