: Sentinel (Anda hanya boleh mempunyai maksimum dengan “”Sentinel”” di dalam dek.)
: Apabila unit ini diletak ke , pilih salah satu unit anda, unit itu dapat pertahanan sempurna hingga akhir pertempuran. Jika anda mempunyai atau lebih dalam tangan, pilih dan buang .
Demi menebus tembok, diperlukan daya tembak yang bisa menghancurkan bintang.