– Satu “”Trickstar”” dan satu unit (Anda boleh letak unit ini keatas semua unit yang ditentukan daripada panggil seperti unit normal ke )
: Pada giliran anda, jika unit ini dalam kondisi , unit ini dapat +10000, dan jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, unit ini dapat +10000.
: Apabila serangan unit ini ke Vanguard mengenai sasaran, jika unit ini dalam kondisi , [], pilih salah satu kolum anda, dan gugurkan semua unit RG pihak lawan dalam kolum yang dipilih.
Tekad untuk mengatasi ribuan rintangan. Tokoh yang menampakkannya.