Mainkan dengan []!
Pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +30000 hingga akhir pertempuran.
Keadaan darurat! Pertahanan diperlukan!