Mainkan dengan []!
Pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +10000 hingga akhir giliran.
Mempertahankan dunia dengan kuasa yang tak diketahui.