: Apabila unit ini diletak ke , [], lihat teratas dek anda, pilih maksimum grade 3 dengan “”Youthberk”” dalam namanya, tunjukkan, letak ke dalam tangan, shuffle dek anda, dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
: Apabila unit ini menyerang Vanguard, jika Vanguard anda ride unit grade 3 pada giliran ini, pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Apapun tidak dapat dilindungi jika kamu tidak mempunyai kekuatan. Itu sebabnya saya di sini.