img src=”https://cf-vanguard.my/wp-content/uploads/2022/09/Icon_Kemampuan_Auto.png” title=”AUTO” />: Apabila unit ini , jika anda mempunyai unit RG grade 1 atau kurang yang lain, unit ini dapat +2000 hingga akhir pertempuran. Kemudian, jika unit ini Vanguard grade 3 atau lebih, [ & ], dan draw
Kami ingin pertunjukan kami untuk mencapai lebih ramai orang!