: Apabila unit ini menyerang unit grade 3 atau lebih, jika jiwa anda mempunyai atau lebih dengan grade berlainan, unit ini dapat +10000 hingga akhir giliran.
: Apabila anda atau lebih pada masa yang sama untuk kos kebolehan Vanguard anda, jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, [], dan unit ini.
Jangan sesekali lengah atau tidak sedar.