: Pada giliran anda, jika anda mempunyai dua atau lebih Senjata, unit ini dapat +5000.
: Jika anda mempunyai Senjata, [gugurkan unit ini], pilih Senjata dari tangan atau anda, dan berikan Senjata itu ke salah satu Vanguard anda. JIka anda berikan Senjata, anda tidak boleh berikan Senjata ke Vanguard anda hingga akhir giliran.
Selagi ada kemauan, bilahnya tidak akan patah.