: Pada akhir pertempuran dimana unit ini Vanguard dengan “Eugene” dalam namanya, jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih dan pihak lawan tidak mempunyai unit RG, [ & buang dari tangan], pilih salah satu Vanguard anda, unit itu, dan tambahkan atau kurangkan dan drive unit itu ke 1 hingga akhir giliran.
Memburu debu– Izinkan saya tunjukkan caranya.