: Apabila unit ini menyerang Vanguard, pilih satu Produk dari anda, dan operasikan. (Aktifkan kebolehan Operasi)
: Apabila anda mengoperasi Produk, unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Cakrawala yang belum dijejaki. Jawaban anda di sana.