: Apabila unit ini menyerang Vanguard, jika pihak lawan mempunyai tiga atau kurang unit RG, [], dan unit ini dapat +5000 hingga akhir pertempuran. Jika pihak lawan mempunyai satu atau kurang unit RG, unit ini dapat +10000 dan bukannya +5000.
Hangat dan bersemangat, tarian doa yang bergemerlapan.