: Apabila unit ini diletak ke , jika anda mempunyai Set Order, [ & buang dari tangan], cari dek anda untuk maksimum dengan nama yang sama dengan Vanguard anda atau maksimum Produk, tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan shuffle dek anda. Jika anda mempunyai Vanguard dengan “Welstra” dalam namanya, pilih maksimum Produk dari tangan, dan letak ke dalam .
: Apabila unit ini menyerang Vanguard, jika anda mempunyai Vanguard dengan “Welstra” dalam namanya, [], pilih satu Produk dari anda, dan operasikan.
Operator bebas yang mempunyai banyak kerja.