Anda hanya boleh mempunyai maksimum empat unit di dalam dek.
Menatap planet sambil menyediakan masa depan yang binasa.