– “Trickstar” (Anda boleh letak unit ini keatas unit yang ditentukan daripada panggil seperti unit normal ke )
: Apabila unit ini menyerang Vanguard dalam kondisi , unit ini dapat +10000 hingga akhir pertempuran. Kemudian, [], pilih salah satu unit RG pihak lawan dan gugurkan.
Penjelmaan baru yang muncul dari harapan.