Berat dan melaju dengan cepat, tidak dapat dihentikan!