Mainkan dengan []!
Cari dek anda untuk maksimum Bencana, tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan shuffle dek anda.
Bintang musnah di sesuatu tempat, sambil menyemai benih penamat.