: Jika anda mempunyai Vanguard dengan “Bastion” dalam namaya, [letak unit ini ke dalam jiwa], pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat “ : Semua unit RG grade 3 anda dapat .” hingga akhir giliran.
: [Letak unit ini ke dalam ], pilih salah satu unit RG grade 3 anda, dan unit itu dapat hingga akhir giliran.
Ayo kita buat yang terbaik tanpa menahan diri!!