: Apabila unit ini diride, [tunjukkan 1 unit normal dari tangan, dan letak ke bahagian atas dek anda], pilih satu dari anda, dan letak ke dalam tangan.
: Pada giliran anda, jika anda mempunyai tiga atau lebih di , unit ini dapat +5000.
Janganlah bersembunyi di situ, datanglah sini.